Transacties op basis van P2P-derivaten voor bitcoin
Blockstream Research

Transacties op basis van P2P-derivaten voor bitcoin

Ben Richman, Chris Atkinson

Op 16 april (UTC) heeft er een trust-minimized (minimaal vertrouwen vereist) forward contract plaatsgevonden op de bitcoin-blockchain tussen Crypto Garage en Blockstream, gebaseerd op het nieuwe peer-to-peer crypto-asset derivaten-protocol van Crypto Garage. Een orakel heeft de transactie automatisch bevestigd door de spot price van de ICE Cryptocurrency Data Feed te gebruiken. Dit toont de kracht van het creëren van derivaten die kunnen worden uitgewisseld en afgerond zonder derde partij of peer-to-peer tegenpartijrisico.

Wat is een Forward Contract?

Een forward contract is een derivaat die een bilaterale overeenkomst representeert om een asset te kopen of verkopen voor een specifieke prijs (de “forward rate”) op een toekomstige datum, meestal om je op strategische wijze in te dekken tegen prijsveranderingen. De forward rate is een voorheen overeengekomen prijs voor settlement die rekening houdt met factoren zoals spot price tijdens de creatie van het contract, de rentegroei, en de kosten voor opslag. Forward contracts worden meestal uitgevoerd tussen twee partijen. Vaak is dit zonder tussenkomst van een exchange of clearing house, dus beide partijen moeten erop vertrouwen dat de overeenkomst wordt nagekomen.

Contracten voor derivaten in bitcoin

Futures contracts zijn vergelijkbaar met forward contracts, maar worden in de bitcoin-industrie vaak verhandeld op exchanges zoals BitMEX en CME. Naast speculatief handelen worden futures ook gebruikt voor praktische doeleinden zoals mining pools die zich willen indekken tegen het volatiliteitsrisico voor het bezitten van grote hoeveelheden BTC op de balans. Futures zijn slechts deels gedekt, en er wordt op de exchange gerekend om als tussenpersoon te dienen en te zorgen dat de dekking wordt gerealiseerd. Gezien de dekking gelimiteerd is, kunnen grote prijsveranderingen ervoor zorgen dat de exchange (en dus ook de klanten!) er niet voor kunnen betalen.

Forward contracts zijn echter niet op dezelfde wijze gedekt en vereisen dat de dekking door de handelende partijen zelf wordt geregeld. Beide manieren vereisen dat twee partijen een contract aangaan en elkaar vertrouwen. De afwezigheid van dekking betekent dat elke partij het risico loopt dat de ander zijn belofte niet nagaat aan het einde van het contract.

Dit is waar trust-minimized forward contracts, een nieuw soort P2P-derivaten, van dienst kunnen zijn.

Een nieuwe aanpak voor vertrouwen

Een trust-minimized contract voor derivaten maakt het mogelijk om de dekking te realiseren met een 2-of-2 multisignature smart contract door bitcoins in het contract te houden tot de einddatum, en ze vervolgens te verdelen via signatures van de deelnemers en een vertrouwd orakel voor de prijs.

De implementatie van Crypto Garage voor bitcoin is gebaseerd op Discreet Log Contracts (DLC), wat eerst werd voorgesteld door Thaddeus Dryja van MIT Digital Currency Initiative. Yutaka Nakasone van Crypto Garage heeft dit concept verder uitgewerkt tot “Trustless Forward Contracts,” en heeft financial engineering toegepast om van DLC een praktisch financieel instrument te maken.

Aan het begin van de transactie maken partij A en B allebei hun maximale winst en verlies bekend voor hun positie. Alle mogelijke uitkomsten van het contract worden vervolgens van tevoren gegenereerd als gedeeltelijke transacties, ofwel Contract Execution Transactions (CETx). Zodra we tot de einddatum komen, verzendt het orakel de spot price in BTCUSD met een signature, en zowel partij A als B kan vervolgens de signature naar de corresponderende CETx doorsturen.

Zodra de signature is ontvangen en deze overeenkomt met de signature van het orakel, is de transactie voltooid. Als een van de partijen een andere versie dan wat is verkozen door het orakel probeert te versturen, verliest deze partij al zijn geld aan de eerlijke (of langzamere) tegenpartij. Om te zorgen dat de transactie spoedig wordt voltooid, wordt de transactie na de einddatum in een “vertraagde” staat gebracht. De partij die vervolgens als eerste reageert, krijgt al het geld.

Handelsdag

Op 9 april hebben Crypto Garage en Blockstream allebei een contract gedekt met 0,16 BTC voor een strike price van $ 5250 USD voor 1 BTC, met als einddatum 16 april, 00:00 UTC, en een voltooiingstijd van een uur. Het contract was opgezet met een minimum en maximum op de spot price, op een manier die garandeerde dat geen van de partijen meer geld kon verliezen dan ze in het contract hadden gestopt. Op deze manier hoeft de tegenpartij niet te worden vertrouwd voor de uitbetaling van meer geld. Blockstream ging er natuurlijk in het contract van uit dat de prijs van Bitcoin zou stijgen.

Op 16 april, 00:40 UTC, hebben Blockstream en Crypto Garage het forward contract beëindigd met een prijs van $ 5032, zoals weergegeven door de ICE Cryptocurrency Data Feed, en de bitcoins in het contract werden automatisch gedistribueerd naar de respectievelijke wallets. Crypto Garage heeft in totaal 4,3 miljoen satoshi’s (ongeveer $ 230 USD) ontvangen voor hun winnende positie.

Wij bij Blockstream geloven alsnog in de prijsstijging van BTC, en zouden zelfs als we terug in de tijd konden reizen onze positie niet veranderen.

Meer in de toekomst

Deze transactie werd voltooid met bitcoin, maar Crypto Garage is van plan om hun werk met crypto-derivaten voort te zetten en gaat ook allerlei contractsoorten ondersteunen op het Liquid-netwerk voor Liquid-bitcoin (L-BTC) en andere Issued Assets op het netwerk. De JPY-stablecoin op Liquid van Crypto Garage is de enige door de FSA toegestane JPY-token in Japan, en zal in de toekomst zeer interessante trust-minimized use cases opleveren.

Wees erbij betrokken

Applicaties voor P2P trust-minimized derivaten komen binnenkort naar het Liquid-netwerk van Blockstream. Bedrijven die meer willen weten over het lid worden van het netwerk, kunnen contact opnemen met Blockstream[1] . Wie geïnteresseerd is in op bitcoin gebaseerde P2P-derivaten of het creëren van hun eigen trust-minimized contract voor derivaten, kan contact opnemen met Crypto Garage voor meer informatie.

If you have specific preferences, please, mark the topic(s) you would like to read: