Smart Signatures - BPASE '18
Blockstream Research

Smart Signatures - BPASE '18

Blockstream

Blockstreams Christopher Allen sprak dit jaar op de Blockchain Protocol Analysis and Security Engineering 2018-conferentie (BPASE '18). Zijn onderwerp was smart signatures. Hij besprak de experimenten in autorisatie die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden.

Smart signatures zijn een uitbreiding op de klassieke digitale signatures, en hebben een soortgelijk doel: autorisatie. Maar hoewel klassieke digitale signatures afhankelijk zijn van derden om het vertrouwen in een signature te evalueren, zit bij smart signatures het vertrouwen ingebouwd in de signature zelf. Deze functionaliteit wordt ondersteund door predicate scripting languages, die kunnen worden gebruikt voor multifactor expressions, signature delegation, en transactional support.

In zijn presentatie noemde Allen zes verschillende benodigdheden voor deze nieuwe, slimmere signatures. Elke taal voor smart signatures moet configureerbaar, inspecteerbaar, en bewijsbaar zijn om de veiligheid te maximaliseren en ervoor te zorgen dat de signatures zowel formeel als informeel analyseerbaar zijn. Allen gaf ook aan dat de onderdelen van het systeem deterministisch, gebonden, en efficiënt moeten zijn, zodat ze overal kunnen draaien en hetzelfde resultaat opleveren.

Bitcoin Script is uiteraard het eerste voorbeeld van smart signatures. Het is goed getest, en erg vertrouwd, maar ook gelimiteerd — nieuwe aanpassingen zoals Schnorr signatures en MAST brengen daar binnenkort verandering in. Allen gaf ook veel voorbeelden van innovatie dankzij nieuwe experimenten met smart signatures. Blockstreams Simplicity-taal voor blockchains komt het dichtst bij Allens benodigdheden voor smart signatures, en vooral bewijsbaarheid is daarbij belangrijk. Allen besprak ook andere experimenten zoals Ivy, Dex, Σ-State, Crypto Conditions, en Michelson.

Allens presentatie eindigde met een aantal open vragen over smart signatures, zoals hoe ze context, oracles, en revocation kunnen ondersteunen — een lange lijst met vragen die aangeeft dat er nog veel onderzoek moet worden gedaan in dit veld.

De complete BPASE smart signatures video is online te bezichtigen. Aanvullende details kunnen worden gevonden in de paper "Smarter: Signatures: Experiments in Verification", door Christopher Allen en Shannon Appelcline.

If you have specific preferences, please, mark the topic(s) you would like to read: