Fedimint-ontwikkelingsupdate
Blockstream Research

Fedimint-ontwikkelingsupdate

Blockstream Team

Er is veel gebeurd sinds we voor het laatst schreven over Fedimint, een open-source federated e-cash-protocol waaraan Blockstream samenwerkt. Fedimint bevindt zich in een experimenteel stadium en zoekt een compromis tussen veiligheid en vertrouwen, terwijl het schaalbaarheid, gebruiksgemak en privacyvoordelen biedt.

Blockstream werkt samen aan het Fedimint FOSS-project voor toekomstige nieuwe layer-2-oplossingen die een compromis tussen veiligheid en privacy bieden. Fedimint's gemeenschapsgerichte benadering van geldbeheer introduceert een experimenteel vertrouwensmodel dat niet voor audits geschikt is, maar wel schaalbaarheid en sterke privacy biedt.

Overzicht Fedimint

Als je al bekend bent met Fedimint, kun je direct door naar het gedeelte Ontwikkelingsupdates, maar eerst vatten we samen waar federated e-cash om draait.

Fedimint gebruikt in principe vergelijkbare federatietechnologie als Liquid. Een Fedimint-federatie is een groep die gezamenlijk een bitcoin multisig-wallet beheert en bepaalde regels handhaaft voor het geld wat erin zit. Zolang een meerderheid van de groep de regels volgt, functioneert de federatie correct. Door extra te leunen op vertrouwen en veiligheid kan er op meer manieren bitcoin worden gebruikt dan normaal gesproken mogelijk is.

Bij het vergelijken van Fedimint en Liquid, ontvang je in het geval van Liquid L-BTC op de Liquid-sidechain wanneer je bitcoin stuurt naar een dynamische HSM-bestuurde federated peg. Je kunt deze L-BTC vervolgens versturen op de sidechain, waardoor de geavanceerde smart contracts van Liquid kunnen worden gebruikt en je de mogelijkheid hebt om te ruilen met andere Liquid-assets. De Liquid-federatie heeft onlangs een update gepubliceerd over hoe het ontwerp van haar federatie beveiligingsvoordelen en censuurresistentie biedt aan het netwerk.

Fedimint daarentegen heeft geen blockchain. In plaats daarvan ontvangen gebruikers zogenaamde e-cash-tokens; kleine hoeveelheden gegevens die het geld vertegenwoordigen dat in de multisig-wallet van de federatie is gestort. Het voordeel van deze technologie is dat deze standaard meer privacy biedt en beter schaalbaar is omdat er geen blockchain is om te verifiëren. Wel zijn er nieuwe risico's die voortvloeien uit het gebrek aan controleerbaarheid (audits) en het risico dat de meerderheid van de anonieme federatie-leden zou kunnen samenspannen om de tokens in te nemen. Om meer te weten te komen over de privacy van e-cash-systemen, kun je ons vorige artikel lezen. Nieuw aangemaakte e-cash-tokens kunnen worden overgedragen tussen gebruikers van dezelfde federatie of worden ingewisseld voor on-chain bitcoin.

Gezien e-cash-tokens alleen naar gebruikers van dezelfde federatie kunnen worden verzonden, zou een dergelijk systeem een sterke centralisatiedruk kunnen hebben. Om dit tegen te gaan en interoperabiliteit met het bredere bitcoin-ecosysteem mogelijk te maken, heeft Fedimint ook een manier om bitcoin te verzenden en ontvangen via het Lightning Network. Gebruikers van de ene federatie kunnen eenvoudig gebruikers van een andere federatie of degenen die hun eigen Lightning-nodes hebben betalen.

Een van de beste kenmerken van Fedimint is dat het dit allemaal kan doen zonder wijzigingen in de onderliggende bitcoin- of Lightning-protocollen. Het kan vrijwel probleemloos worden toegepast, waardoor bitcoin en Lightning toegankelijker, schaalbaarder en meer privé worden.

Pete Winn illustreert de vijf functionele componenten van Fedimint (accounts, beheer en opnames, back-up en herstel, transactieverwerking, LN-gateway) en drie soorten gebruikers (guardian, gebruiker, Lightning-gateway).

Ontwikkelingsupdates

Van MiniMint naar Fedimint: de meest zichtbare verandering is waarschijnlijk de hernoeming van het open-sourceproject van MiniMint naar Fedimint. Aanvankelijk verwees Fedimint naar het abstracte concept, terwijl MiniMint de concrete implementatie was die werd gebouwd door onafhankelijke ontwikkelaars in samenwerking met het Blockstream-onderzoeksteam. De twee namen waren een bron van verwarring, daarom is er nu nog maar één naam. Er is ook nieuwe branding dankzij de hulp van Skyler en de Bitcoin Design Community.

Meer samenwerking met ontwikkelaars: Het open-sourceproject van Fedimint heeft in 2022 veel nieuwe ontwikkelaars aangetrokken, wat heeft geleid tot een recordhoogte in projectactiviteit. Dit is zeer welkom en zorgt ervoor dat het project veel sneller klaar kan zijn voor gebruik.Summer of Bitcoin en andere conferenties speelden een belangrijke rol in het aantrekken van nieuwe ontwikkelaars.

Lightning-integratie: Tijdens de laatste Fedimint-update was de Lightning-integratie slechts een theoretisch protocol-idee. Met de hulp van Justin Moon, die na Bitcoin 2022 nauw betrokken raakte bij het project, werd het eindelijk realiteit. Fedimint gebruikt Core-Lightning's plug-in framework om een brug te bouwen tussen federaties en Lightning en heeft ook meerdere verbeteringen doorgevoerd aan de nieuwe rust plugin crate in CLN.

Oprichting van Fedi: Ten slotte hebben Obi Nwosu, Justin Moon en Eric Sirion Fedi opgericht; een startup gericht op het bouwen van de eerste mobiele Fedimint-wallet en het wereldwijd uitbrengen van het protocol. Ze hopen dat het de eerste van vele bedrijven zal zijn die zich op Fedimint gaan richten, en dat er een uitgebreid ecosysteem rond het kernprotocol zal ontstaan, los van Blockstream, een vroege deelnemer aan de R&D van het open-source protocol.

Inmiddels heeft Fedimint alle kernfuncties voor gebruikers klaar en het doel is om binnenkort een signet-demo uit te brengen, maar er moet nog veel gebeuren:

●      Het verbeteren van de robuustheid en prestaties van het consensusalgoritme

●      Het vergroten van de testdekking

●      De bouw van nieuwe, interessante experimentele federatiemodules

●      Het toegankelijker maken van de documentatie

●      Integratie van Taproot en ROAST

En nog veel meer.

Als het werken met de allernieuwste bitcoin-technologie interessant klinkt, kom dan langs bij het Fedimint Telegram-kanaal, de op ontwikkelaars gericht Discord, en bekijk de GitHub repository!

If you have specific preferences, please, mark the topic(s) you would like to read: